Tarieven

Praktijk Carpe Diem

Individuele coaching/therapie

  • (Intake)gesprek met ouders: € 85,00 (BTW vrijgesteld)
  • Kennismakingsgesprek 15-30 min. kind: Gratis
  • Sessie 1 uur: € 85,00 (BTW vrijgesteld)

Vergoedingen

Praktijk Carpe Diem wordt aangemerkt als “psychosociale zorgverlener” binnen aanvullende verzekeringspakketten van ziektekostenverzekeraars.

Wat houdt dit voor u in als ouders/verzorgers /jeugdige?

U kunt een gedeelte van de verleende zorg vergoed krijgen uit aanvullende verzekeringspakketten van verschillende ziektekosten verzekeraars. Een aantal verzekeraars vergoedt gedeeltelijk de zorg de noemer psychosociale hulpverlening/alternatieve hulpverlening: additieve of complementaire zorg. De lijst met verzekeraars staat op de website van de ABvC.

U betaalt de verleende zorg zelf contant of per factuur en declareert de factuur bij u eigen ziektekostenverzekeraar.

Zorgaanbieder binnen transitie Jeugd Gemeenten 2015

Praktijk Carpe Diem wordt aangemerkt als “zorgaanbieder” binnen 18 Zuid Limburgse Gemeenten.

Wat houdt dit voor u in als ouders/verzorgers/jeugdige?

  • Indien u via het wijkteam een verwijzing krijgt naar de praktijk Carpe Diem bekostigt uw woongemeente de verleende zorg.
  • Indien u via een huisarts, kinderarts of consultatiebureau arts een verwijskaart naar de praktijk Carpe Diem krijgt bekostigt uw woongemeente de verleende zorg. Om voor vergoeding door uw woongemeente in aanmerking te komen, dient Carpe Diem gegevens betreffende uw kind, aan te leveren bij uw woongemeente.

Gegevens welke Carpe Diem verplicht moet aanleveren zijn:

  • Indien uw kind vanaf 12 jaar, of u als wettelijk vertegenwoordiger, géén toestemming geeft voor het aanleveren van deze gegevens, dan zal de woongemeente niet tot vergoeding overgaan.
  • Jongeren tussen 12 en 16 jaar oud zijn ingevolge de WGBO gerechtigd om mede te bepalen betreffende het vrijgeven van hun gegevens en als gevolg hiervan dienen zij ook mede te tekenen, naast hun ouders.
  • Jongeren van 16 jaar of ouder hebben het recht om zelfstandig te bepalen of zij tekenen voor het aanleveren van deze gegevens aan de woongemeente.

Praktijk Carpe Diem is vrij toegankelijk

Wat houdt dit voor u in als ouders/verzorgers /jeugdige?

Indien u geen verwijskaart of aanvullende verzekeringspakket bij een ziektekostenverzekeraar heeft, betaald u als particulier de verleende zorg contant of via de factuur.

Algemene voorwaarden / Vergoedingen

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging ABvC en de RBCZ. Om tot duidelijke afspraken te komen werk ik met een overeenkomst en algemene voorwaarden. In deze overeenkomst zijn ook de privacy regels en dossierplicht opgenomen zoals verplicht volgens de AVG en WGBO.

Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt (een gedeelte van) de kosten voor individuele sessies. Meer informatie hierover kunt u bij uw zorgverzekeraar of mij opvragen.

AGB-code zorgverlener: 90(0)14765 AGB-code praktijk: 90035918