Speel je mee?

Praktijk Carpe Diem

Training voor kinderen van 4 t/m 6 jaar

Speel je mee? is een speelse training waarbij kinderen leren meer zelfvertrouwen te krijgen, te leren ontspannen, samen te werken, omgaan met en uiten van emoties, sociale vaardigheden aanleren, meer inzicht krijgen in pesten, denken en voelen. De kinderen zullen dit onder andere leren door middel van: rollenspelen, samenwerkingsspelletjes, creatieve activiteiten en ontspanningsoefeningen samen te doen. Dit wordt aangeboden in klein groepsverband.Tijdens de bijeenkomsten wordt het thema concreet gemaakt door middel van een verhaal/sprookje waar een tekening bij hoort en ook pictogrammen. Er is sprake van een vaste opbouw in de bijeenkomst en er vindt veel herhaling plaats. De lesduur bedraagt 1 uur en er zijn 6 bijeenkomsten. 

De training is interessant voor iedereen van 4 t/m 6 jaar.

Maar in het bijzonder voor kinderen:

  • Die gepest worden
  • Die meer zelfvertrouwen nodig hebben
  • Die snel boos worden en niet weten hoe hiermee om te gaan
  • Die moeilijk hun emoties kunnen uiten
  • Die moeite hebben met samenspelen 

De data van de trainingen zijn:

Nadere informatie volgt.


De groepen bestaan uit minimaal 4 tot 6 kinderen.

Voor ouders is er een eindgesprek, nadat de zes bijeenkomsten geweest zijn.  Een follow up volgt drie maanden nadat uw kind heeft deelgenomen. Uw kind wordt op de wachtlijst geplaatst indien er geen plaats meer is. Zodra er dan weer een groep kan starten wordt u daarvan op de hoogte gebracht. 

Training op locatie

Sociale vaardigheidstraining op uw school( eigen locatie)

Wanneer uw school 6 tot 8 kinderen kan aanmelden voor de sociale vaardigheidstraining zal praktijk Carpe Diem de lessen op uw school geven.
Aanvangstijdstip van de cursus: kort na schooltijd.