Kom maar op

Sociale vaardigheidstraining

Sociale vaardigheidstraining "kom maar op!"

“Kom maar op” is een training in sociale weerbaarheid van kinderen. Een kind kan anders reageren op de omgeving en op situaties, dan verwacht wordt. Doordat het dan moeilijk te begrijpen is ontstaan er vaak problemen. Een kind kan ook stressgevoelig zijn, zich niet lekker in zijn vel voelen, uit evenwicht zijn, zich onveilig voelen. Er wordt veel van hem gevraagd in onze veranderende samenleving.

Training voor kinderen van 7 t/m 12 jaar

Tijdens de training ”Kom maar op!” zullen de kinderen leren meer zelfvertrouwen te krijgen, te leren ontspannen, samen te werken, omgaan met en uiten van emoties, sociale vaardigheden aanleren, meer inzicht krijgen in pesten, denken en voelen. De kinderen zullen dit onder andere leren door middel van: rollenspelen, samenwerkingsspelletjes, creatieve activiteiten en ontspanningsoefeningen samen te doen. Dit wordt aangeboden in klein groepsverband en wordt gecombineerd met de fysieke training waarbij aandacht is voor het vergroten van het zelfvertrouwen van het kind, trainen van het doorzettingsvermogen en het opbouwen van de weerbaarheid. Zo wordt er een fundament gebouwd voor een sterk zelfvertrouwen.

De kinderen krijgen hun eigen werkmap waar ze hun huiswerkopdrachten in maken.

De cursus is interessant voor iedereen van 7 t/m 12 jaar, maar in het bijzonder voor kinderen:

• Die gepest worden

• Die meer zelfvertrouwen nodig hebben

• Die angstig of stil zijn

• Die snel boos worden en niet weten hoe hiermee om te gaan

• Die moeilijk hun emoties kunnen uiten

• Die meer sociale vaardigheden nodig hebben

• Die slecht kunnen samenspelen/samenwerken

De groepen bestaan uit minimaal 4 tot 6 kinderen.

Voor ouders is er een eindgesprek, nadat de zes bijeenkomsten geweest zijn. Een follow up volgt drie maanden nadat uw kind heeft deelgenomen. Uw kind wordt op de wachtlijst geplaatst indien er geen plaats meer is. Zodra er dan weer een groep kan starten wordt u daarvan op de hoogte gebracht.

De data van de trainingen zijn:

Nadere informatie volgt.

De groepen bestaan uit minimaal 4 tot 6 kinderen.
Voor ouders is er een eindgesprek, nadat de zes bijeenkomsten geweest zijn.  Een follow up volgt drie maanden nadat uw kind heeft deelgenomen. Uw kind wordt op de wachtlijst geplaatst indien er geen plaats meer is. Zodra er dan weer een groep kan starten wordt u daarvan op de hoogte gebracht. 

Als deze groep vol is dan wordt er op een andere dag een tweede groep gestart. Voor ouders is er een eindgesprek. Een follow up volgt drie maanden nadat uw kind heeft deelgenomen. Uw kind wordt op de wachtlijst geplaatst als er geen plaats meer is. Zodra er dan weer een groep kan starten wordt u daarvan op de hoogte gebracht.

Training op locatie

Sociale vaardigheidstraining op uw school( eigen locatie)

Wanneer uw school 6 tot 8 kinderen kan aanmelden voor de sociale vaardigheidstraining zal praktijk Carpe Diem de lessen op uw school geven.

Aanvangstijdstip van de cursus: kort na schooltijd.