Klachtmelding

Praktijk Carpe Diem

Klachtmelding

(Wet Wkkgz.)

Carpe Diem staat ingeschreven bij de algemene beroepsvereniging voor counselors (ABvC) onder Lidnummer: 117506.

Lidsoort: REG. Als kindercounsselor en ook als registertherapeut BNG ® 301440R

Dit houdt in dat Carpe Diem onder de tucht- en klachtencommissie van deze beroepsvereniging gebonden is aan de ethische code voor counselors in Nederland.

Voor u als cliënt geeft dit de zekerheid van een professionele kundige en discrete begeleiding.

Indien u een melding wilt doen van een klacht dan kunt u hier een formulier downloaden. Daarnaast kunt u bij de tucht- en klachtencommissie van de beroepsvereniging terecht met klachten.

Voor meer info, zie www.ABvC.nl

Carpe Diem heeft zich aangesloten bij SCAG, de gespecialiseerde geschilleninstantie voor therapeuten in de complementaire en alternatieve zorg. Ingeschreven onder nummer 14430. Hiermee voldoen wij aan het onderdeel van de Wkkgz.

De overheid heeft in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt.

Wat zegt de Wkkgz ook al weer?(wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) De Wkkgz stelt dat iedere therapeut met betrekking klachten en geschillen: ‘Goede zorg’ dient te leveren. Over een laagdrempelige klachtenregeling dient te beschikken. De cliënt een onafhankelijke klachtenfunctionaris moet kunnen toewijzen.  Aangesloten moet zijn bij een erkende geschilleninstantie.

Met de SCAG zijn wij binnen Carpe Diem aangesloten bij een geschilleninstantie en kunnen we gebruikmaken van een vertrouwenspersoon. De SCAG biedt een laagdrempelige klachtenregeling en een onafhankelijke klachtenfunctionaris

Over de SCAG en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) kunt u een folder downloaden via de site van de ABvC  of via de site van de SCAG.

Het klachtenreglement van de SCAG is te downloaden via de site van de ABvC.

Cliënten die een klacht willen indienen kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij Jorge de Vries (klachten@abvc.nl).