HSP coaching

Praktijk Carpe Diem

HSP Coaching

15-20 procent van de bevolking zou hoogsensitief zijn; iets minder dus dan een op de vijf mensen. Zij zijn in staat om subtiele signalen en prikkels uit hun omgeving op te pikken, waar anderen (nog) niets opmerken. Hierdoor kunnen ze bijvoorbeeld eerder gevaar waarnemen en voelen of er wat aan de hand is. Wanneer hoogsensitieve mensen een ruimte binnenkomen, komt er opeens veel op hen af. Ze voelen de sfeer aan, horen de geluiden, ruiken de geur en zien de blikken van de mensen. Hsp’ers weten vaak meteen wat ze aan mensen hebben, zelfs als die zich anders voordoen dan ze zijn. Ook tijdens een gesprek kunnen ze zich goed afstemmen op de ander, waardoor ze al snel weten waar de ander naartoe wil. Veel hoogsensitieve personen hebben een goede intuïtie en voelen een diepe verbinding met mensen, dieren en de natuur. Ze hebben een rijk gevoelsleven en worden snel geraakt door de schoonheid van details. Een minder sensitieve persoon merkt zulke details niet zo snel op. Verhoogde gevoeligheid heeft ook nadelen. Doordat hsp’ers meer openstaan voor prikkels van buitenaf, raken ze eerder van slag. Dit gebeurt vooral als ze gedurende langere tijd intense en grove prikkels te verwerken krijgen. Bijvoorbeeld grote drukte, mensenmassa’s, veel lawaai, felle lichten, verkeersdrukte. Maar ook verkeerd voedsel en medicijnen kunnen hsp’ers van hun stuk brengen. Een hsp’er kan gemakkelijk overprikkeld raken, en heeft dan veel tijd en rust nodig om te herstellen. Het is voor hsp’ers daarom belangrijk om thuis een plek te hebben waar ze zich kunnen terugtrekken. Helaas is dit niet altijd mogelijk of is de hsp’er zich niet zo bewust van zijn verhoogde gevoeligheid. Het is belangrijk om te beseffen dat hoogsensitiviteit een gave is en geen vloek. Veel hsp’ers denken dat er iets mis is met hen, maar dat is geenszins het geval. Het kost de meeste hsp’ers veel tijd en moeite om goed met hun eigenschap om te gaan. Maar als ze dat eenmaal kunnen, zullen ze de vruchten ervan plukken en een rijk en vervuld leven kunnen leiden. Professionele begeleiding op dit gebied kan de hsp’er de nodige steun bieden.