eMDR

Praktijk Carpe Diem

Wat is EMDR?

Eye Movement Desensitization and reprocessing, afgekort tot EMDR, is een relatief nieuwe therapie. Een eerste versie van EMDR werd in 1989 beschreven door de ontwikkelaar ervan, de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

Iedere nare gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft wordt traumatisch genoemd. Typisch voor een traumatische herinnering zijn de heftige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties daarop. Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd in situaties die lijken op die tijdens de traumatische gebeurtenis. Zo kan een geluid dat je hoort, een geur die je ruikt of een beeld dat je ziet de beelden en de gevoelens van die gebeurtenis weer levendig terug brengen in het heden, inclusief alle lichamelijke reacties van toen.

Wanneer EMDR?

Wanneer jij last hebt van een steeds terugkerende angst of nare gevoelens die je zomaar overvallen zonder dat je daar invloed op lijkt te hebben, kan EMDR de oplossing zijn voor jou.

Een trauma is een onverwerkte nare gebeurtenis die je hersenen in het emotionele brein heeft opgeslagen. Telkens als jij iets meemaakt wat enigszins aan deze gebeurtenis geassocieerd is kun jij met het overweldigende gevoel van die eerste situatie geconfronteerd worden. Je wordt overvallen door bijv. een grote angst ( onzekerheid, spanning, ect.)  terwijl dat op dat moment een heel overdreven reactie is. Het nare is dat deze herinneringen ook worden opgeslagen en je steeds vaker last krijgt van dat nare gevoel. Het kan je dagelijks leven gaan beheersen.

Normaal gesproken worden emoties door het denkbrein verwerkt en ben je er klaar mee. Als dit niet gebeurd en opgeslagen is in het emotionele brein krijg je van bovenstaande last. EMDR is een techniek die het mogelijk maakt om versneld het trauma van het emotionele brein naar het denkbrein over te brengen, waar het verwerkt wordt.

Soms kunnen in het leven van een mens bepaalde gebeurtenissen diep ingrijpen en nog dagelijks een grote invloed hebben op je leven. Typerend voor een traumatische herinnering zijn de heftige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties daarop. Deze reacties worden iedere keer weer geactiveerd als je in een situatie komt die lijkt of doet denken aan de traumatische ervaring.

Hieronder een aantal hulpvragen;

– Angsten en fobieën

– Sociale angst

– Depressie

– PTSS

– Dwanggedachtes

– Pestverleden-heden

– Overval/inbraak

– Burn-out

– Slaapstoornissen

– Nachtmerries

– Weinig zelfvertrouwen

– Paniekaanvallen

– Relatieproblemen

– Verslavingsproblemen

EMDR kan toegepast worden bij kinderen, volwassenen en ouderen van alle leeftijden. Ook diverse lichamelijke klachten die geen aanwijsbare diagnose hebben kunnen behandeld worden. Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van één of meer nare ervaringen in het leven. Het doel van EMDR is deze oude ervaringen en herinneringen aan gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of zelf geheel te laten verdwijnen.

Video EMDR